Християнреформистка партия (ХРП) ще участва на местните избори, които ще се проведат на 27 октомври 2019 г.

В какво вярваме
Лична свобода

Всеки сам е отговорен за делата си и чрез лично трудолюбие и инициатива следва да постигне желаното от него в рамките на добрия морал и личното и обществено благо.

Справедливост

Партията работи за разбираема, ясна и честна правосъдна система, в която виновните биват наказвани съразмерно, а невинните –оправдавани.

Защита на основни човешки права

На всеки следва да бъдат гарантирани основните човешки права, които осигуряват лично достойнство и участие в обществения живот.

Сигурност

Управлението е длъжно да осигури мир, ред и спокойствие на хората, живеещи под юрисдикцията на държавата, както и защита от външни врагове, които целят чрез война или друг вид организирано насилие да разрушат мира и реда в обществото.

Свобода на образованието

Всеки има право да търси образование, подходящо на неговите възгледи, възможности и намерения. Държавата няма право на образователен монопол.

Суверенитет

Държавното управление защитава интересите на българските граждани и всички хора на територията под юрисдикция на същото.

Не спирай да мислиш за бъдещето
Заедно за промяната