СТАНОВИЩЕ на Християнреформистка партия, изпратено до Върховния комисар за правата на човека в ООН относно: Представяне на доклада за ПОЛА, СЕКСУАЛНАТА ОРИЕНТАЦИЯ и ПОЛОВАТА ИДЕНТИЧНОСТ

СТАНОВИЩЕ на Християнреформистка партия, изпратено до Върховния комисар за правата на човека в ООН относно:Представяне на доклада за ПОЛА, СЕКСУАЛНАТА ОРИЕНТАЦИЯ и ПОЛОВАТА ИДЕНТИЧНОСТ на независимия експерт на ООН по сексуална ориентация и полова идентичност (SOGI)УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА КЪМ ООН,Като политическа партия с християнски мироглед, подкрепяме защитата на всички основни човешки права на всички лица, независимо от сексуалната ориентация и половата идентичност и осъждаме всяко „насилие“ и несправедлива „дискриминация“.Ние обаче имаме сериозни опасения, че докладът на независимия експерт е ясно насочен, наред с други неща, към прокарване на радикални теории и идеологии за пола, които се стремят да изтрият всички различия между мъжете и жените и да подкопаят трудно постигнатите успехи за жените в областта на човешките права. Бихме оспорили дефинициите му за тези термини, които далеч надхвърлят консенсусните споразумения на ООН по вредни начини. Загрижени сме от това, което изглежда е налагане на противоречиви понятия извън международно договорената правна рамка за правата на човека по начини, които се противопоставят на основите на универсалността.

Прочети още

В какво вярваме
Лична свобода

Всеки сам е отговорен за делата си и чрез лично трудолюбие и инициатива следва да постигне желаното от него в рамките на добрия морал и личното и обществено благо.

Справедливост

Партията работи за разбираема, ясна и честна правосъдна система, в която виновните биват наказвани съразмерно, а невинните –оправдавани.

Защита на основни човешки права

На всеки следва да бъдат гарантирани основните човешки права, които осигуряват лично достойнство и участие в обществения живот.

Сигурност

Управлението е длъжно да осигури мир, ред и спокойствие на хората, живеещи под юрисдикцията на държавата, както и защита от външни врагове, които целят чрез война или друг вид организирано насилие да разрушат мира и реда в обществото.

Свобода на образованието

Всеки има право да търси образование, подходящо на неговите възгледи, възможности и намерения. Държавата няма право на образователен монопол.

Суверенитет

Държавното управление защитава интересите на българските граждани и всички хора на територията под юрисдикция на същото.

Не спирай да мислиш за бъдещето
Заедно за промяната